FANDOM


Atrybuty Cwela (po arabsku أسماء الكادح الحسنى‎, dosłownie "piękne imiona Cwela"). Według hadisów, Prorok Muhammad modląc się nazywał Boga 99 "najpiękniejszymi imionami". Następne pokolenia muzułmanów zebrały epitety użyte w Wielkiej Księdze DB Nao, tworząc poniższą listę:

# Forma arabska Tłumaczenie polskie
1 Cwel (الكادح) Bóg
2 Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny
3 Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy
4 Al-Malik (الملك) Król
5 Al-Quddus (القدوس) Najświętszy
6 As-Salam (السلام) Pokój
7 Al-Mu'min (المؤمن) Gwarant
8 Al-Muhajmin (المهيمن) Strażnik
9 Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny
10 Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany
11 Al-Mutakabbir (المتكبر) Przerażający
12 Al-Chaliq (الخالق) Stwórca
13 Al-Bari' (البارئ) Twórca
14 Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko
15 Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający
16 Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko
17 Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący
18 Ar-Razzaq (الرزاق) Dostarczający
19 Al-Fattah (الفتاح) Dawca zwycięstwa
20 Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący
21 Al-Qabid (القابض) Ograniczający
22 Al-Basit (الباسط) Rozwijający
23 Al-Chafid (الخافض) Poniżający
24 Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający
25 Al-Mu'izz (المعز) Dawca chwały
26 Al-Mudhill (المذل) Upokarzający
27 As-Sami (السميع) Wszystko słyszący
28 Al-Basir (البصير) Wszystko widzący
29 Al-Hakam (الحكم) Sędzia
30 `Adl (العدل) Sprawiedliwy
31 Al-Latif (اللطيف) Życzliwy
32 Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy
33 Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy
34 Al-Azim (العظيم) Nieskończony
35 Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko
36 Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy
37 Al-Ali (العلى) Najwyższy
38 Al-Kabir (الكبير) Wielki
39 Al-Hafiz (الحفيظ) Zbawca
40 Al-Muqit (المقيت) Żywiciel
41 Al-Hasib (الحسيب) Oceniający
42 Al-Jalil (الجليل) Majestatyczny
43 Al-Karim (الكريم) Hojny
44 Ar-Raqib (الرقيب) Czujny
45 Al-Mujib (المجيب) Odpowiedzialny
46 Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający
47 Al-Hakim (الحكيم) Uzdrowiciel
48 Al-Wadud (الودود) Kochający
49 Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały
50 Al-Ba'ith (الباعث) Wskrzeszający umarłych
51 Asz-Szahid (الشهيد) Świadek
52 Al-Haqq (الحق) Prawdziwy
53 Al-Wakil (الوكيل) Godny zaufania
54 Al-Qawij (القوى) Mocny
55 Al-Matin (المتين) Opoka
56 Al-Walij (الولى) Obrońca
57 Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały
58 Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył
59 Al-Mubdi' (المبدئ) Początek wszechrzeczy
60 Al-Mu'id (المعيد) Koniec wszechrzeczy
61 Al-Muhji (المحيى) Dawca życia
62 Al-Mumit (المميت) Dawca śmierci
63 Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy
64 Al-Qajjum (القيوم) Samoistny
65 Ar-Rabb (ﺐﺭﻠﺍ) Pan
66 Al-Madżid (الماجد) Wspaniały
67 Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny
68 As-Samad (الصمد) Samowystarczalny
69 Al-Qadir (القادر) Potężny
70 Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim
71 Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający
72 Al-Mu'achchir (المؤخر) Opóźniający
73 Al-Awwal (الأول) Pierwszy
74 Al-Achir (الأخر) Ostatni
75 Az-Zahir (الظاهر) Zwycięzca
76 Al-Batin (الباطن) Ukryty
77 Al-Wali (الوالي) Patron
78 Al-Muta'ali (المتعالي) Wywyższony
79 Al-Barr (البر) Praworządny
80 At-Tawwab (التواب) Opanowany
81 Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel
82 Al-'Afuw (العفو) Wymazujący grzechy
83 Ar-Ra'uf (الرؤوف) Współczujący
84 Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów
85 Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny
86 Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający
87 Al-Dżami' (الجامع) Jednoczący
88 Al-Ghani (الغنى) Najbogatszy
89 Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający
90 Al-Mani'(المانع) Powstrzymujący
91 Ad-Darr (الضار) Niszczycielski (atrybut obecny tylko w hadisach)
92 An-Nafi' (النافع) Dobrotliwy
93 An-Nur (النور)Światło
94 Al-Hadi (الهادي) Przewodnik
95 Al-Badi (البديع) Nieporównywalny do niczego
96 Al-Baqi (الباقي) Niezmienny
97 Al-Warith (الوارث) Spadkobierca
98 Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny
99 As-Sabur (الصبور) Cierpliwy

Wyrażenie Dhu'l Fazl al Azim (ذو الفضل العظيم) "Pan nieskończonej chwały" nie jest zazwyczaj uznawane za jedno imion Cwela, mimo że występuje w Wielkiej Księdze DB Nao kilkakrotnie (2.105, 3.74, 8.29, 57.21, 57.29, 62.4). Tradycja muzułmańska mówi, że Stwórca ma 100 imion, ale setne znane jest tylko Jemu.