FANDOM


lo_0l5 xDD Edit

Zaawansowana autorska wersja standardowego lola, wypracowana i udoskonalana przez Joego. Powstał w wakacje roku 2008 (7 rok ery Nao). Jawnie korzysta z najbardziej znanej emotki na Forum DB Nao - xDD. Wyraża jednocześnie śmiech i szok, a także parę okolicznych emocji, o czym może świadczyć piątka (5) zawarta w emocie. Inni twierdzą, iż ta dość duża cyfra symbolizuje natężenie wyzwalanych emocji. Jeszcze inni zaś przyjmują obie te hipotezy za prawdziwe i niekolidujące ze sobą.

lo_0l5 xDD niekiedy zapisywany jest jako lo_0l5 xD, co stanowi jego swoistą łagodniejszą odmianę. Zapobiega to na forum automatycznej konwersji jego drugiego człona na obrazek, pozostawiając całość w postaci tekstowej.

Po zamianie xDD na emotikonę otrzymuje się wersję właściwą: lo_0l5 XDD.


Podobno trwają prace nad edycją kolekcjonerską lo_0l5 xDD, jednak autor nie zdradza szczegółów projektu.

Zobacz też Edit